Voor wie

Doelgroepen van het Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma zijn: 

  • Professionals die met jeugd en gezinnen werken, zoals docenten, medewerkers Centra voor Jeugd en Gezin (inclusief consultatiebureaus), medewerkers in de jeugdzorg, gedragswetenschappers, psychologen, jeugdbeschermers en woonbegeleiders (van AMV’s of gezinnen op opvangcentra bijvoorbeeld), en beleidsmakers in het domein jeugdzorg binnen gemeenten of overheid; 

  • Vrijwilligers, bijvoorbeeld medewerkers van luisterlijnen, Kindertelefoon en andere diensten;

  • Diegenen die in het kader van onderwijs of opleiding, training of anderszins geïnformeerd willen worden op het gebied van kind, gezin en psychotrauma;

  • Publiek dat interesse heeft in kennis en expertise in het domein kind, gezin en trauma. Mogelijk zijn zij op zoek naar informatie over specifieke populaties als vluchtelingen en asielzoekers, veteranen, politie, slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld of generaties van de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn doelgroepen die veel in ARQ Centrum’45 worden gezien.