Veerkracht I en II

Sinds 2016 werken we samen met Stichting NIDOS aan de verbetering van de toeleiding naar GGZ voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die last hebben van (traumatische) stressklachten.

Omdat de ervaring was dat de jongeren die dat wel nodig hadden, de GGZ nauwelijks bereikten, hebben we een ondersteuningsprogramma samengesteld.

De ervaringen die met de interventie zijn opgedaan zijn beschreven in een toolkit en publicaties.

Contactpersonen: Trudy Mooren (t.mooren@arq.org) en Carlijn van Es (c.van.es@arq.org)