Samen sterk

In 2020 zijn we in samenwerking met Stichting NIDOS gestart met een project dat zich richt op nieuwkomers in gecompliceerde gezinssituaties, te weten: a) tienerzwangerschappen, b) gezinshereniging en c) onder toezichtstelling (OTS).

We bestuderen allereerst op grond van literatuurreview wat bekend is over gezinsdynamiek in dergelijke omstandigheden, en gaan vervolgens van start met interviews en prospectief onderzoek onder ervaringsdeskundigen. 

Contactpersonen: Trudy Mooren (t.mooren@arq.org) en Carlijn van Es (c.van.es@arq.org).