Continue traumatische stress onder jong-volwassenen

Continue traumatische stress (CTS) kan ontstaan wanneer iemand zicht in een langdurige situatie van onzekerheid, dreiging of kwaad bevindt of heeft bevonden, zoals in een politieke of maatschappelijke conflictsituatie. In een klein aantal studies is CTS bij jongeren onderzocht.

Ondanks de grote nadelige gevolgen van CTS op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren, bestaan er nog weinig richtlijnen voor interventies.

In het huidige project werken we samen met Hebrew University, om de aanpassing van jongeren op CTS in twee verschillende contexten te onderzoeken (in Nederland en Israël) en met elkaar te vergelijken. Hierbij kijken we niet alleen naar CTS, maar ook naar beschermende factoren en de invloed van intergenerationeel trauma.

Contactpersoon: Trudy Mooren (t.mooren@arq.org).