Wat doen we

Het ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma brengt diagnostiek en behandeling, onderzoek en training samen en stelt uitkomsten en producten beschikbaar. 

In het ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma werken onderzoekers en behandelaren samen om ervaringen en kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde kinderen en gezinnen te vergroten en te delen. Zij hebben allen specialistische expertise op gebied van traumatische stress, bij kinderen, jongeren en gezinnen. Het team is continue bezig met het verbeteren van de behandeling van getraumatiseerde kinderen, jongeren en gezinnen en werkt daarbij samen met andere instellingen voor jeugd en gezin bij psychotrauma in Nederland (zie TraumaExperts.nl). 

Wij zijn een multidisciplinair team van collega’s die zich met de gevolgen van psychotrauma voor kinderen en gezinnen bezig houden. De diagnostiek en behandeling is georganiseerd in het expertiseteam Kind, Gezin en Psychotrauma. Projecten en onderzoek worden gebundeld in de Researchtrack Kind, Gezin en Psychotrauma. 

Binnen onze samenwerkingspartner ARQ Centrum’45 zijn drie teams die zich bezighouden met kinderen en gezinnen: 

  • het poliklinische team in Oegstgeest waar vooral beroepsgerelateerde cliënten en hun gezinnen (denk aan: hulpverleners, veteranen, politieagenten etc.) worden gezien; 

  • de klinische afdeling met opname mogelijkheden voor intensieve behandeling van het hele gezin. Het gaat om gezinnen met een migratie achtergrond (asielzoekers, vluchtelingen en migrantengezinnen).

  • de polikliniek in Diemen, waar vooral gezinnen van nieuwkomers worden verwezen. In Diemen wordt ook een dagbehandeling voor vluchtelingengezinnen met kinderen tot 5 jaar geboden. Zie voor het behandelaanbod [link www.arqcentrum45.org].