Partners

We werken zowel binnen ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (ARQ) als daarbuiten samen op het gebied van psychotrauma. 

Binnen ARQ met Kenniscentrum Migratie,  Kenniscentrum Traumatische Rouw, Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld en met Arq International. Het expertiseteam Kind en Gezin (voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling) werkt ook nauw samen met andere expertiseteams wanneer het gaat om gezinssituaties of vragen over jeugd. 

Externe partners, in behandeling, projecten en onderzoek zijn de afdeling Klinische Psychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, Stichting NIDOS, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Arts & Zorg, COA en Pharos. 

Trauma-Experts is een samenwerkingsverband van instellingen die specialist zijn op gebied van behandeling van psychotrauma bij kinderen en gezinnen. Samewerkingspartners zijn: 

De Bascule, Academisch centrum Kinder en -jeugdpsychiatrie (vakgroep Trauma en Gezin, Amsterdam), Fier, Kenter Jeugdhulp, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem, het Landelijk psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht, Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen en ARQ Centrum’45. 

De website [www.TraumaExperts.nl] heeft als doel dat meer kinderen en hun gezinnen de juiste hulp krijgen om te herstellen van hun traumaklachten als zij dat nodig hebben. Op de website is uitgebreid informatie te vinden over signalen van traumatische stress bij kinderen en gezinnen. Hoe herken je deze? Hoe kun je er op een goede manier naar vragen? En wat zijn mogelijkheden voor verwijzing en hulp?