Doelstellingen

Onze doelstellingen zijn:  

  • Inzicht in veranderingen in gezinnen na psychotrauma

  • Betere diagnostiek van gevolgen en aanpassing binnen gezinnen na psychotrauma

  • Bieden van effectieve behandelingen

  • Delen van kennis en expertise

Met de research track Kind, gezin en psychotrauma werken we aan het vergroten van state of the art op gebied van traumahulpverlening aan getroffen kinderen en hun verzorgers. Dat doen we door projecten te initiëren, uit te voeren en bevindingen te delen middels onderwijs en training, publicaties en presentaties. 

Er worden projecten uitgevoerd op het terrein van onderzoek naar diagnostiek en behandeling van kinderen en hun gezinnen bij psychotrauma. De korte en (middel)lange termijn gevolgen van trauma op de ontwikkeling van kinderen en de aanpassing van gezinnen (en ouders) worden bestudeerd, opdat interventies effectief en efficiënt kunnen worden ingezet.