Het ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma brengt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling samen met het ontwikkelen en uitwisselen van kennis. Na de Tweede Wereldoorlog is het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum gaan werken met getroffenen van schokkende gebeurtenissen.

Onze doelgroepen zijn fors getraumatiseerd en hebben vaak te maken met een veelheid aan problemen in meerdere gebieden van hun leven (school, werk, relaties etc.). Om zorg passend te maken op deze complexe samenhang van probleemgebieden is het van belang om kennis te ontwikkelen, die speciaal is afgestemd op de behoeften van elke doelgroep.

Als kenniscentrum zetten wij onze expertise in om de zorg voor kinderen en gezinnen te verbeteren. We ontwikkelen kennis door het doen van wetenschappelijk onderzoek speciaal gericht op kinderen en gezinnen. We willen innoveren en testen nieuwe interventies om de zorg te verbeteren. Hiervoor werken we samen met verschillende universiteiten en andere instellingen voor jeugd en gezin bij psychotrauma in Nederland (https://www.traumaexperts.nl/).

We delen onze expertise door te publiceren in kranten, wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en door te spreken op congressen. Daarnaast geven we trainingen, workshops, consultatie en advies, en maken we producten zoals toolkits en handreikingen om andere professionals te ondersteunen in hun zorg aan kinderen en gezinnen.