Contactpunt Gezin

Vanwege het Coronavirus en de getroffen maatregelen zijn gezinnen meer op elkaar aangewezen. Dit kan tot extra spanningen leiden, zeker wanneer zich in het verleden al risicosituaties hebben voorgedaan. Wanneer u als professional in de zorg voor jeugd, het onderwijs, of op andere manier in contact staat met gezinnen waarover u zich zorgen maakt in deze tijd, kunt u het contactpunt bellen.  

Ook als gezin zelf, als kind, jongere of ouder kun je/kunt u bellen.  

Aan de telefoon zijn collega’s van ons team kind en gezin, die expertise hebben op het gebied van de invloed van ingrijpende ervaringen op gezinnen. Zij kunnen advies geven hoe te handelen, verwijzen naar verzamelde informatie, en zo nodig verwijzen naar extra hulp. Er is inmiddels veel online hulp voorhanden.  

Klik hier voor meer informatie:  

  • Voor professionals die met kinderen en gezinnen werken, zoals docenten, leerkrachten, woonbegeleiders, jeugdbeschermers, zorgverleners en anderen; 

  • Voor gezinsleden zelf, die (extra) stress meemaken en risico lopen op onveiligheid en geweld nu zij meer thuis zijn.