Consultatie en advies

De partners in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bundelen hun kennis en expertise om professionals die werken met kinderen en gezinnen die geraakt zijn door de gevolgen van ernstig schokkende gebeurtenissen, te ondersteunen. Zorgverleners, scholen, bureaus Jeugdzorg, gemeentes, GGD-en, centra voor jeugd en gezin en andere professionals kunnen bij ons terecht voor consultatie en advies.

Voor consultatie en advies kunt u bij ons terecht met vragen over onder andere:

  • Het ondersteunen van gezinnen waarbij sprake is van psychotraumaklachten bij een of meerdere gezinsleden, en die door het Coronavirus meer onder druk zijn komen te staan;
  • Casuïstiek;
  • Toeleiding tot gespecialiseerde zorg in de regio;
  • De invloed van PTSS op de ouder-kind relatie;
  • Behandelmethoden voor kinderen en gezinnen waarbij sprake is van psychotrauma;
  • Specialistische diagnostiek bij (vluchtelingen)kinderen;
  • Specialistische gezinsdiagnostiek;
  • Omgaan met een getraumatiseerd kind in de klas;
  • Cultuursensitief werken;

Heeft u een consultatievraag? Wij helpen u graag verder.