Consultatie en advies

De partners in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bundelen hun kennis en expertise om professionals die werken met kinderen en gezinnen die geraakt zijn door de gevolgen van ernstig schokkende gebeurtenissen, te ondersteunen. Zorgverleners, scholen, bureaus Jeugdzorg, gemeentes, GGD-en, centra voor jeugd en gezin en andere professionals kunnen bij ons terecht voor consultatie en advies.

Voor consultatie en advies kun je terecht bij vragen over onder andere:

  • Het ondersteunen van gezinnen waarbij sprake is van psychotraumaklachten bij een of meerdere gezinsleden, en die door het Coronavirus meer onder druk zijn komen te staan;
  • Casuïstiek;
  • Toeleiding tot gespecialiseerde zorg in de regio;
  • De invloed van PTSS op de ouder-kind relatie;
  • Behandelmethoden voor kinderen en gezinnen waarbij sprake is van psychotrauma;
  • Specialistische diagnostiek bij (vluchtelingen)kinderen;
  • Specialistische gezinsdiagnostiek;
  • Omgaan met een getraumatiseerd kind in de klas;
  • Cultuursensitief werken;

Nieuw: ARQ Contactpunt Gezin

Vanwege het coronavirus en de getroffen maatregelen zijn gezinnen meer op elkaar aangewezen. Dit kan tot extra spanningen leiden, zeker wanneer zich eerder al risicosituaties hebben voorgedaan. Wanneer je als professional in de zorg voor jeugd, het onderwijs, of op andere manier in contact staat met gezinnen waarover je je zorgen maakt in deze tijd, kun je het contactpunt bellen.

Ook als gezin zelf, als kind, jongere of ouder kun je bellen.

Aan de telefoon zijn collega’s van ons team Kind en gezin, die expertise hebben op het gebied van de invloed van ingrijpende ervaringen op gezinnen. Zij kunnen advies geven hoe te handelen, verwijzen naar verzamelde informatie, en zo nodig verwijzen naar extra hulp. Er is inmiddels veel online hulp voorhanden. Onder Bronnen kun je verschillende bronverwijzingen vinden naar relevante websites en factsheets.

Telefonische bereikbaarheid ARQ Contactpunt Gezin

Maandag tot en met vrijdag: 10-12 uur en 14-16 uur

Telefoonnummwe: 088-3305599

E-mail: gezin@arq.org