Behandeling

ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen, jongeren en gezinnen.

Informatie over al onze behandelingen is te vinden op https//arqcentrum45.org.

Ook in deze tijd van sociale terughoudendheid en we 1,5 afstand van elkaar moeten houden, gaan onze behandelingen bij voorkeur door. Wij bieden online mogelijkheden, die in een veilige omgeving plaatsvinden. Een kind, jongere of gezin hoeft hierdoor niet nodeloos te wachten op therapie. 

Diagnostiek en behandelingen van Kenniscentrum Kind,Gezin en Psychotrauma in het kort: 

Diagnostiek

We bieden (hoog)specialistische diagnostiek met betrekking tot gezinsrelaties, waarbij de gevolgen van psychotrauma voor de relaties binnen het gezin in kaart worden gebracht. Eéndaagse diagnostiek kan ook op locatie worden geboden, zoals bij Centrum Jeugd en Gezin, op school of in een asielzoekerscentrum. 

Behandelaanbod

Wij bieden individuele behandelingen én gezinsbehandelingen:

Polikinische behandeling:

  • Individuele trauma -of traumatische rouw gerichte behandeling voor kinderen en jeugdigen:

    - EMDR

     - Narrative Exposure Therapy

     - Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw

     - Schrijftherapie (Write Junior)

     - Cognitieve gedragstherapie

     - Ouderbegeleiding

     - Partner- en gezinsgesprekken

     - Systeem- of gezinsbehandeling, al dan niet in combinatie met individuele traumatherapie

Dagklinische behandeling

  • 2- daagse Multi-family therapy (MFT): een combinatie van systeem- en groepstherapie, die gebruik maakt van de aanwezigheid van lotgenoten (andere echtparen of gezinnen) om verandering en verbetering te bereiken. Gezinsleden leren mentaliseren - het leren zien door de ogen van de ander - en de onderlinge steun neemt toe. 

  • Eendaagse Infant Mental Health groep: MFT behandeling voor ouders met baby's en peuters tot 5 jaar. 

Klinische gezinsopname

De gezinskliniek van ARQ Centrum’45 is voor gezinnen waarbij sprake is van traumaklachten binnen het gezin én als gevolg daarvan problemen bestaan tussen de gezinsleden. Op dit moment is dat alleen voor gezinnen waarbij een migratie achtergrond speelt: asielzoekers, vluchtelingen en migrantengezinnen. Gezinsleden die last hebben van klachten als gevolg van de traumatiserende ervaringen krijgen hier een traumabehandeling, zoals EMDR, Narratieve Exposure Therapie of cognitieve gedragstherapie. Deze therapievormen kunnen worden aangevuld met psychomotore therapie, muziektherapie en beeldende therapie. Tevens is er aandacht voor de ouder-kind relatie, waarbij ouders bijvoorbeeld leren over de invloed van hun psychische klachten op het gezin, en wat hun kinderen met traumaklachten van hen nodig hebben om goed te kunnen herstellen.

Behandeling op locatie

In enkele gevallen bieden wij behandeling op locatie aan, zoals bijvoorbeeld MFT op AZC’s. 

Verwijzing

Verwijzing vindt plaats vanuit de 1ste lijn - huisarts, Centra voor Jeugd en Gezin, GGD - indien direct duidelijk is dat het om uitzonderlijke traumatisering gaat. Ook kunnen verwijzingen plaatsvinden door GGZ-instellingen als blijkt dat er (hoog)-specialistische, op de traumatische gebeurtenis of op het gezin gerichte, interventie nodig is. 

Meer informatie en aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld via zorgdomein of via de verwijsformulieren op https://centrum45.nl/nl/voor-wie/informatie-voor-verwijzers/patient-aanmelden